NL ENG
ENG
Çağlar Köseoğlu, asylum sayfa görüntüsü ferocious er is nederlands arms duygu derivaat debris ve you, 2021, publiek gedicht Çağlar Köseoğlu, asylum sayfa görüntüsü ferocious er is nederlands arms duygu derivaat debris ve you, 2021, publiek gedicht
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
Audio Tour Off
The Woods
Cinque Terre
Mountains and fjords
Northern Lights
Nature and sunrise
51°54’44.8”N / 4°27’19.3”E
51°54’44.8”N 4°27’19.3”E
Voor Publiciteit bestaat het werk van Çağlar Köseoğlu uit een tienregelig, drietalig gedicht dat regel voor regel op het plein is geïnstalleerd. Het gedicht omspant de omtrek van het Heemraadsplein en omkadert en ondertitelt letterlijk de activiteiten op het plein. Het gedicht van Köseoğlu spreekt over het plein als een openbare ontmoetingsplaats en het type openbare infrastructuur dat historisch werd gebruikt als een plaats van politieke bijeenkomst. In het specifieke geval van Heemraadsplein, biedt het plein en de betonnen omheining er om heen, ruimte die niet wordt bepaald door commerciële partijen en zijn ze niet gecontroleerd door sociale stratificatie. Het is een ontmoetingsplaats van een wijde demografie aan mensen, talen en geluiden binnen de stad Rotterdam. In working with the multiple definitions and interpretations of the word ‘public’, the poem is both installed in public space and is accompanied by a series of public readings, whereby people of the different languages will gather in the square to collectively read the work. Everyone is welcome to participate in this act of reading and the building of a readership. For this, an accompanying meeting point serves as part of the installation of the work. It is important to note that the gaps in language are part of the work. While not every viewer will have access to all three languages used in the poem, it operates through the way the meaning changes depending on which parts you can read, and how the sounds travel aurally—that is, how the poem performs outside linguistic meaning. For Köseoglu, and for us as readers, the work provides an opportunity to consider how assembly, performance and constituency can function within the presentation of the poem itself.

Door te werken met de veelvoudige definities en interpretaties van het woord 'publiek', wordt het gedicht zowel in de openbare ruimte geïnstalleerd als vergezeld van een reeks openbare leesmomenten, waarbij mensen met overlappende en verschillende talen samenkomen op het plein om het werk collectief te lezen. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze leesmomenten en daarmee met het bouwen van een lezerspubliek. Een van de onderliggende vragen die Köseoğlu zich stelt bij dit werk is wat ‘publiek’ kan betekenen buiten het verschijnen in de openbare ruimte.

Het is belangrijk om op te merken dat de hiaten in de taal een deel maakt, of misschien zelfs de kern van het gedicht zijn. Hoewel niet elke kijker/lezer toegang heeft tot alle drie de talen die in het werk worden gebruikt, werkt het drietalige gedicht door de manier waarop betekenis verandert, afhankelijk van welke delen je kunt lezen, hoe geluiden en betekenissen tussen talen reizen en hoe kijkers/lezers/luisteraars onderhandelen over hun ervaring van het gedicht in elkaars aanwezigheid. Voor Köseoğlu, en voor ons als lezers, biedt het werk een gelegenheid om na te denken over hoe bijeenkomst, performance en district kunnen functioneren binnen en door middel van dit 'publieke gedicht'.

Informele leesmomenten van Caglar's gedicht zullen plaatsvinden op:

Zaterdag 14 Augustus, 15:00
Zondag 22 Augustus, 15:00
Zaterdag 4 september, 15:00
Zondag 11 september, 15:00

Op deze tijd en datum is iedereen die geïnteresseerd is in het gezamenlijk lezen van het gedicht uitgenodigd. Verzamelen op deze dag vindt plaats op de coördinaat locatie van dit werk. De leesmomenten worden geleid en tot stand gebracht door de bezoekers, en worden niet begeleid door Publiciteit. Tip: Nodig een vriend uit die een andere taal spreekt dan jij!!

Klik op de coördinaten om het werk van Çağlar Köseoğlu op een kaart te bekijken.asylum sayfa görüntüsü ferocious er is nederlands arms duygu derivaat debris ve you

sereen camps grens regulatory aangelegenheden aslında needed olan squeamish

van future felek let düşleyemeyen hieromtrent gebe goods sermayelik for concept

huid in derken dream of her şey differentieel terrain teri malice aftastend still husus

fuck bu kroniek beholding sannırım marching doodgaan planlamak een Arabic door

vote terbiyesi ternauwernood anticipated leşlerimiz globally en comment sessizce

buzzing echo lezzeti deploying te dünya debet idiosyncrasy vanuit fictive zaman

what is remapping menzil doe-het-zelf takatı tijdens after sonra social reproductie

olum reminiscent verder mı vicariously markt yoluyla pronoun replik moreover

beyt geenszins determinist tez en amazing dünden racialisering ilk pause click

Home
Volgende
locatie