NL ENG
ENG
Falke Pisano, Before the Law, 2021,
sticker installatie en audio stuk
Falke Pisano, Before the Law, 2021,
sticker installatie en audio stuk
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
Audio Tour Off
The Woods
Cinque Terre
Mountains and fjords
Northern Lights
Nature and sunrise
51°54’28.3”N / 4°29’25.8”E
51°54’28.3”N 4°29’25.8”E
Het werk van Falke Pisano, Before the Law, nodigt je uit om ineen te duiken, boven begane grond, vlak voor de Rechtbank van Rotterdam, maar uit het zicht. Deze setting is specifiek gekozen in een tijd waarin de schade die wordt veroorzaakt en voortgezet door overheids-, economische, educatieve en culturele instellingen opnieuw duidelijk aan het licht is gekomen. De rechtbank deelt bepaalde aspecten met juist deze instellingen die onlangs werden geconfronteerd met een vraag naar verandering—zoals verwoord in populaire bewegingen als Black Lives Matter en #metoo. Dit omdat ze allemaal een mythische belofte van een algemeen welzijn cultiveren terwijl ze afgesloten en procedureel onbereikbaar zijn voor de meeste burgers. Het is steeds duidelijker geworden dat het aangaan van contacten met deze instellingen een persoonlijk risico met zich meebrengt dat voor de één groter is dan voor de ander. Het is ook duidelijk dat weigeren om met hen in zee te gaan ook geen optie is.

De titel Before the Law is ontleend aan de parabel van Franz Kafka, die het verhaal vertelt van een man die om toegang tot de wet vraagt. Net als het lot van het personage in de parabel, zijn de huidige instellingen middels ‘call-outs’ tot verantwoording geroepen voor hun strategieën van individuatie—dat wil zeggen, de manier waarop ze gevallen van klacht her-configureren als 'persoonlijke problemen' die ten delen zijn van de klager, in plaats van het erkennen van structurele problemen die binnen de instelling zelf aangepakt moeten worden. Een instelling vragen om te reageren op een onrecht leidt daarom vaak tot het uitputtende proces om de instelling op het probleem van de instelling te wijzen. En, zoals Sarah Ahmed schreef in Living a Feminist Life: 'Als je een probleem blootlegt, vorm je een probleem.'

De installatie Before the Law situeert zich (en creëert een virtuele zichtlijn) tussen het uitvoerende centrum van de instelling (de rechtszaal) en een privéruimte, die wordt gecreëerd wanneer je op jezelf bent, beschut door de brug. Via deze lijn van verwevenheid stelt Before the Law zich de mogelijkheid voor om een klacht op te roepen die de instelling uit haar eigen taal van afdanking dwingt, en in plaats daarvan roept Before the Law haar met urgentie op om zichzelf te reorganiseren rondom de menselijke behoeften van degenen die ze blijkbaar werkt te beschermen en te ondersteunen. Daarbij werkt het tegen individuatie en viert het collectiviteit, wetende dat we het vermogen hebben om dergelijke klachten te ondersteunen—zelfs ondanks het besef dat een abstract systeem nooit zal instemmen met zichzelf te ontmantelen —door dit werk samen op te nemen, zowel buiten als binnen de instelling.

Als derde onderdeel van Before the Law vormt het essay van Falke Pisano in de tentoonstellingscatalogus een begeleidende reflectie, die toegang geeft tot een meer intieme kant van het proces van het maken van het werk—een proces waaruit het audiostuk is voortgekomen.

Klik op de coördinaten om het werk van Falke Pisano op een kaart te bekijken.
Vorige
locatie

Home